کانکس ویژه بحران

کانکس | اتاق پیش ساخته | کاراوان

کانکس | اتاق پیش ساخته | کاراوان

کانکس ویژه بحران

 

کانکس بحران در زمان وقوع بلايای طبيعی و … مورد استفاده قرار می گيرد.

ديوار کانکس بحران با ورق دو ميليمتر شادولاين و اسکلت بسيار قوی ساخته می شود.

علاوه بر آن دارای 8 عدد کرنرفيتينگ در هشت گوشه کانکس بحران است که امکان جابجايی با جرثقيل را تسهيل می نمايد.

کانکس بحران عايق حرارتی ندارد .

کانکس بحران ساختاری شبيه کانتينر دارد وليکن داخل آن طبقه بندی خاصی ايجاد مي گردد.

استحکام کانکس بحران مهمترين فاکتور طراحی آن به شمار مي رود.

کانکس بحران ظاهری شبيه کانتينر دارد با دو درب آهنی تردد نفر و تعدادي پنجره 30 * 30 براي گردش هوا.

ابعاد کانکس بحران  2.5 * 6 به اندازه کانتينر 20 فوتی می باشد.

 

X

کانکس , کاراوان , اتاق پیش ساخته

¤