عایق بندی کانکس

کانکس | اتاق پیش ساخته | کاراوان

کانکس | اتاق پیش ساخته | کاراوان

عایق بندی کانکس

 

عایق بندی کانکس

براي اينکه کانکس در برابر رطوبت و هوای سرد و گرم مقاومت داشته باشد بايد کانکس را عايق بندي کرد البته عايق بندي کانکس نسبت به سرو صدا نيز ميتواند انجام گيرد.

 

براي اينکه کانکس در برابر برف و باران مقاومت داشته باشد و آب نتواند از طريق سقف کانکس وارد کانکس شود بايد سقف کانکس نسبت به آب مقاوم گردد تا از نفوذ آب به داخل کانکس جلوگيري گردد به همين خاطر ميتوان سقف کانکس را ايزوگام کرد تا ديگر آب نتواند از طريق سقف وارد کانکس شود که این موجب عایق بندی کانکس می گردد.

هم چنين سقف کانکس بايد داراي شيب باشد تا زماني که باران بروي کانکس ميريزد بوسيله شيب سقف کانکس و راه تعبيه شده براي هدايت آب  به بيرون کانکس منتقل گردد که این مورد کمک به عایق بندی کانکس می کند.

يکي ديگر از مواردي که در مورد عايق بندي کانکس بايد در نظر داشت اين ميباشد که آب نتواند از کف کانکس به داخل کانکس نفوذ نمايد به همین خاطر کف کانکس بايد توسط ايزوگام وقير عايق بندي شود که این کار موجب عایق بندی کانکس می گردد،  اين عايق بندي راه نفوذ آب و رطوبت را به داخل کانکس مسدود ميکند اين مورد را نيز بايد در نظر داشت که در زمان نصب کانکس بايد کانکس با سطح زمين فاصله داشته باشد تا کانکس با آب و رطوبت در تماس مستقيم نباشد که اين مورد کمک زيادي به عايق بندي کانکس ميکند

براي حفظ دماي داخل کانکس و جلو گيري از ورود سرما و گرما به کانکس ميتوان ديواره هاي کانکس را عايق بندي کرد تا کانکس در برابر تبادل گرما با محيط بيرون مقاومت پيدا کند و باعث عایق بندی کانکس می گردد و در تابستان سرما داخل کانکس و در زمستان گرماي داخل کانکس از دست نرود اين عايق بندي کانکس موجب ميگردد تا در مصرف انرژي براي سرد و گرم نگه داشتن کانکس صرفه جويي گردد

استفاده از در و پنجره مناسب در ساخت کانکس ميتواند کمک شاياني به عايق بندي کانکس داشته باشد مثلا ميتوان از پنجره هاي دو جداره در کانکس استفاده کرد که اين نوع پنجره ها در کانکس موجب عايق بندي کانکس در برابر دما وهمچنين جلوگيري از ورود سر وصدا به داخل کانکس ميشود.

X

کانکس , کاراوان , اتاق پیش ساخته

¤