کانکس خاص

کانکس | اتاق پیش ساخته | کاراوان

 

کانکس | اتاق پیش ساخته | کاراوان

کانکس خاص

 

کاربری و مشخصات فنی کانکسهای خاص
●کانکس دکوراتیو :کانکس های که در ابعاد و اشکال و کاربری های مختلف ساخته می شود . در این نوع کانکس که بیشتر کاربری های لوکس تجاری و توریستی دارد ،کانکس بر اساس طراحی های معماری و اختصاصی بوده و با استفاده از متریال های خاص دکوراتیو ساخته می شود.
●کانکس ساید روف :کانکسهای که در ابعاد و اشکال و کاربری های مختلف ساخته میشود . در این نوع کانکس که بیشتر کاربری توریستی و آموزشی دارد ،دیوارهای جانبی کانکس با استفاده از متریال های شفاف دارای قابلیت نورگیری طبیعی و یا دید از داخل می باشد.
●کانکس سان روف :کانکس های که در ابعاد و اشکال و کاربری های مختلف ساخته می شود .دراین نوع کانکس که بیشتر کاربری توریستی و آموزشی دارد ،سقف کانکس با استفاده از متریال های شفاف دارای قابلیت نور گیری طبیعی و یا دید از داخل می باشد.
●کانکس
مارپیچ :کانکس های به صورت دایره و یا نیم دایره بوده که با اسکلت و سازه خاص طراحی و ساخته شده و قابلیت برگزاری نمایشگاه های خیابانی و سایر موارد را دارد .
●کانکس کرو :کانکس های به صورت دایره و یا نیم دایره بوده که با اسکلت و سازه خاص طراحی و ساخته شده و قابلیت برگزاری نمایشگاه های خیابانی و سایر موارد را دارد.
●کانکس نمادین یا سمبلیک : با کاربری های گوناگون درون شهری و برون شهری بر اساس یک طرح خاص که از آرم ،نام یا سمبل یک شرکت ،سازمان یا نهاد برداشت شده است و به صورت انحصاری می باشد . این نوع کانکس برای برندینگ و جلب توجه بینندگان آن بسیار کارآمد می باشد. متریال مصرفی در این کانکس بر اساس نوع طرح و نماد درخواستی و محل استفاده آن تعیین می شود.
●کانکس ضدانفجار :با کاربری در مناطق نفتی ،پالایشگاه ها ،سایت های پتروشیمی ،سایت های آزمایشگاهی و مناطق نظامی ،از نظر فنی ،سازه ای و تجهیزات و مصالح استفاده شده در ساخت آنها به گونه ای می باشد که در مقابل آسیـب های ناشی از هرگونه انفجار مقاوم و ایمن می باشد.

X

کانکس , کاراوان , اتاق پیش ساخته

¤